Letter from President of Alliance Françoise Chiang Rai

image
ช้าง เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยและยังเป็นสัญลักษณ์ของชาติอีกด้วย 
โครงการ “ ช้างศิลป์  แผ่นดินเชียงราย ” เป็นโครงการภายใต้เจตนารมณ์และการสนับสนุนของ คุณหมอกอบชัย  จิตรสกุล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ศิลปินเชียงราย “ ขัวศิลปะ ” ได้เป็นที่รู้จัก ศิลปินท้องถิ่นเชียงรายทั้ง 90 ท่าน ได้เขียนลวดลายศิลปะตามจินตนาการลงบนรูปปั้นช้าง ตามเทคนิคที่ตนเองถนัด
จากประวัติศาสตร์และตำนานของชนชาวสยามมีการกล่าวถึงช้างเสมอ  ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังคงมีช้างอาศัยอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช้างถูกใช้เป็นพาหนะ, ลากซุง รวมถึงงานพิธีกรรมทางพุทธศาสนาหรือประดับตกแต่งด้วยผ้าปักและวาดลวดลายศิลปะลงบนตัว
จากตำนานทำให้เรานึกถึงการสร้างเมืองเชียงราย ที่มีช้างมาเกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 1805 พ่อขุนเม็งรายมหาราชได้เสด็จตามรอยช้างที่หลุดพลัดไปบนเนินเขา ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขาและแม่น้ำกก พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศเป็นชัยภูมิที่ดี      จึงโปรดให้สร้างเมือง 
“ เชียงราย ”  และต่อมาในปี พ.ศ. 2026  ทรงได้สร้างวัดพระธาตุดอยจอมทองขึ้น ณ   ที่แห่งนั้นด้วย 
เมื่อไม่นานมานี้ เราได้สูญเสียท่านอาจารย์ถวัลย์  ดัชนี  ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์งานแกะสลักบนบานประตูหลวงที่มีชื่อเสียงไว้ ณ วัดพระสิงห์ เป็นงานแกะสลักรูปช้าง ที่เป็นสัญลักษณ์ของ  “ ธาตุดิน ”  1 ใน ธาตุกัมมัฏฐาน 4 
นอกจากนี้ ช้างยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย สามารถพบเห็นตามอาคารบ้านเรือนและเอกสารทางราชการต่างๆ อีกทั้งยังเคยได้รับเกียรติให้ปรากฏอยู่บนธงชาติไทย  จนถึงปี พ.ศ. 2460
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “ ช้างศิลป์  แผ่นดินเชียงราย ”  จะยังคงอยู่ต่อไป
 
Guy Heidelberger
Directeur Alliance Française de Chiangrai 
(Alliance Franco-Thaï, Annexe AF Bangkok)
March 13, 2015
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy